Python

Kodlama

Python

11+ Yaş

Ortaokul, Lise Düzeyi


Kursun Hedefi

Kendi çözümleyip yazacakları Python yazılımları öğrencilerin sistematik ve sistemik düşünme, problem çözme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek.

Eğitim Süresi

Haftada 1 gün, 40 Dakikalık 2 ders yapılmaktadır. Toplam kurs süresi 5 Ay sürmektedir.

Yarışmalar

Öğrenci Ulusal ve Uluslar arası Kodlama yarışmalarına katılabilir


Kazanımlar

Python programlama dili sayesinde öğrenciler kullanılan platformlardan bağımsız bir şekilde her türlü yazılımı geliştirebilmektedir. Yazımı ve anlaşılması kolay söz dizimi sayesinde günümüzde en popüler diller arasında yer alan Python dili sayesinde öğrenciler kodlamayı severek öğrenmektedir. Python projelerindeki ilerleyiş ve zorluk derecesi öğrencilere, kodlamanın temellerini keşfedip öğrenirken , sistematik ve sistemik düşünme, problem çözme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirme olanağı sağlar. Python ile kodlama sayesinde sekiz farklı fen, matematik ve mühendislik pratiği geliştirilir:
1. Algoritma kurabilme
2. Hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme
3. Programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme
4. Problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşabilme
5. Olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme
6. Sistemli ve özgün düşünebilme
7. Gerçek bir programlama dilini öğrenebilme
8. Gerçek hayata dönük kodlama içe çözümler geliştirmek

Eğitimin Uygulanması

Bu derste öğrenciler, Google Colab ortamında ile hazırlanmış Notebook’lar üzerinde eğitim yapacaklar.
– Her öğrenci dersin Notebook’unu Google hesabına farklı kaydedecek. Böylede ders için hazırlanmış Notebook üzerindeki kodları kolayca çalıştırabilecek ve üzerinde değişiklikler yapabilecektir.
– Her derste eğitmenin gösterdiği kodlar üzerinde manipülasyonlar yapılarak öğrenmenin pekişmesi sağlanacaktır.
– Her sonunda öğrencilere dersin pekişmesine yönelik kodlar ödev olarak verilecektir.

Eğitim Konuları

Ünite Süre Konu
Python'a Giriş 6 Hafta 1. İlk Kodumuzu Yazıyoruz
2. Bir Sayı Giriniz
3. Sayı Tahmin Oyunu
4. Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi
5. Sayı Sıralama
6. Asal Sayı Bulma
Veri İşlemleri 4 Hafta 7. Dosya Açma ve Okuma
8. Dosyaya Yazma İşlemleri
9. Veri Dosyası Hazırlama
10. CVS işlemleri
Fonksiyonlar 5 Hafta 11. Fonksiyonlar
12. Fonksiyonlarla Uygulama
13. Return
14. Bilgisayara Sayı tahmin ettirme
15. Lambda Fonksiyonu
Nesne Tabanlı Kodlama 3 Hafta 16. Sınıflar ve Objeler
17. Miras Alma
18. Modüller
YucelPython